El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Mirada integral a l’atenció a la infància

Donar suport a les entitats, equipaments i serveis que treballen amb la infància per a la definició d’una estratègia consensuada en matèria d’infància i petita infància. Es facilitarà l’elaboració d’una proposta integral per a l’atenció a la petita infància i les seves famílies en el marc del Pla d’educació i criança de la petita infància i les seves famílies a Barcelona 2020-2024, i de la Taula d’infància. S’estudiaran propostes per garantir espais socioeducatius per als infants menors de cinc anys i les seves famílies; i s’acompanyarà el plantejament de les diferents intervencions al territori adreçades a la petita infància i al suport a les habilitats parentals i la criança, com pot ser la creació d’un espai de trobada de famílies monoparentals, d’intercanvi i de criança per facilitar el pas de l’escola bressol a l’escola. Per últim es proposa donar un suport específic a l’Associació Juvenil Tronada perquè pugui treballar de manera integral les línies d’intervenció que es duen a terme a Can Peguera.

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nen-jugant-amb-mobiliari-de-joc-infan_0.jpg