El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Incorporació de nous perfils professionals als centres educatius

Incorporar perfils professionals de l’àmbit de serveis socials i de salut (emocional, i psicològica) a les escoles primàries i secundàries públiques. A través d’aquest programa i el programa d’educació i cultural es pretén es reforçarà l’oferta educativa dels centres educatius i es promourà la cooperació entre les diferents escoles i la relació amb les famílies. La idea és que aquests dos projectes de manera transversal i coordinada, des de les seves respectives àrees d’intervenció, puguin funcionar també com a projectes de cohesió i cooperació entre els centres educatius, així com entre aquests i els equipaments i propostes socioculturals dels barris que integrin aspectes relacionats amb l’abordatge de la interculturalitat i la segregació escolar.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/un-nino-lee-un-cuento-al-lado-de-su-m_0.jpg