El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impulsar accions per promoure l’activitat física i l’esport amb una especial atenció a la mirada de gènere

Es prioritzaran accions relacionades amb l’esport i l’activitat física com a eines socioeducatives d’inclusió social per a la millora de la cohesió social i la convivència, i del benestar i la salut integral dels diferents col·lectius (infants, joves, gent gran, dones…) amb una especial atenció a la mirada de gènere. Per exemple, es generarà un espai de treball específic a on participin les entitats i agents socials relacionats amb l’esport, el lleure, l’educació i la convivència per crear projectes conjunts. Analitzar diverses intervencions relacionades amb la promoció de nous espais esportius, una nova mirada als ja existents, la incorporació de noves modalitats esportives o esports minoritaris, i facilitats per a l’accés a aquest per diferents col·lectius (joves en situació de vulnerabilitat, nenes i joves adolescents, grups de joves amb usos intensius d’espais públics…). Dintre dels arranjaments previstos en alguns espais públics es replantejaran els espais esportius existents o se’n promouran de nous. S’estudiarà la dinamització d’aquests nous espais, amb una especial atenció a la mirada intercultural i de gènere.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/senyalitzacio-dels-circuits-esportius_0.jpg