El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Fomentar programes de lleure educatiu de base comunitària

Implementar i adaptar el projecte de lleure BAOBAB per ajudar a reforçar el lleure educatiu tant per infants com per adolescents, tant a través de l’impuls d’esplais o casals infantils existents, de l’acompanyament per la formació de joves del barri en aquest àmbit, com de l’oferta de lleure extraordinari per l’estiu (campaments urbans). Posar una especial atenció al lleure adreçat a adolescents en períodes de vacances.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el-turo-de-la-peira-nou-barris-33_0.jpg