El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Enfortir i incrementar l’oferta existent d’activitats de lleure i extraescolars

Incidir integralment en l’àmbit del lleure i l’oci saludable per a infants, adolescents i joves amb una mirada centrada en el reforç escolar, el foment de la pràctica esportiva i la promoció de la participació de les famílies a través de projectes d’activitats extraescolars que reforcin les competències bàsiques (llengües, expressió oral, matemàtiques, etc.). Fent prèviament una anàlisi de les existents actualment i reforçant-ne, si cal, algunes d’aquestes. Facilitant l’accés a l’oferta esportiva vigent al territori a infants i joves de famílies amb diferents dificultats (de conciliació, econòmiques o d’accés a beques), amb l’objectiu d’integrar en l’educació dels i les joves els beneficis saludables d’aquesta activitat. I, per últim, potenciar les TIC en els espais de reforç escolar dotant-los de material i contingut.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nens-de-primaria-jugant-al-pati_0.jpg