El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Creació d’un Observatori Social de Can Peguera

Promoure, la generació d’un Observatori Social de Can Peguera, que pugui fer una diagnosi social del barri amb una periodicitat determinada per tal de mantenir actualitzada la situació social de les famílies que hi viuen. La tasca d'aquest observatori hauria de servir (a les àrees competents) per adaptar a la realitat social del barri, el desplegament de les accions que es derivin del Pla de Futur del barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/observatori_0.png