El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport en la conciliació laboral, familiar i personal i en les tasques de cures (programa Concilia)

Servei de cangur municipal per a promoure i facilitar la conciliació laboral, personal i familiar per a famílies monoparentals amb pocs recursos, dones víctimes de violència de gènere i famílies sense teixit comunitari. Aquest programa fa possible que famílies, i especialment dones, que volen fer un itinerari formatiu i d’acompanyament a la inserció puguin fer ús del programa per facilitar el seu temps d’aprenentatge.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nena-jugant-a-un-balanci-a-lescola-b_0.jpg