El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoció de la salut comunitària amb perspectiva interseccional

Nou impuls al procés de Salut Comunitària que s'ha desplegat els darrers deu anys al barri del Raval seguint les línies marcades per la priorització d'eixos de treball realitzada per a aquesta nova etapa d'impuls municipal. S’ha d'abordar la salut des d'una mirada preventiva i integral amb perspectiva intercultural i interseccional amb especial atenció als col·lectius que presenten més vulnerabilitat, encara més en context de pandèmia, com la gent gran i persones amb aïllament social, diversitat funcional, infància i adolescència. La programació comunitària desplegarà projectes que abordin la reducció de les situacions d’aïllament i soledat i la promoció de la salut mental, la promoció dels estils de vida saludables, i la promoció de la salut sexual i reproductiva i en la perspectiva de drets.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/armilla-de-la-creu-roja-per-a-un-metg_0.jpg