El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projectes transversals en interculturalitat i pel reconeixement de la diversitat cultural i d’origen

Impuls a projectes i espais de treball que garanteixin tant la transversalitat de la mirada intercultural a les línies de treball de Pla de Barris com la incidència a altres iniciatives del barri. Desplegament d'un treball específic amb joves d'origen familiar divers per a que esdevinguin, des del coneixement dels seus diferents contextos culturals, nous referents juvenils que ajudin a desplegar i incidir a l'ecosistema comunicatiu, cultural, comercial i comunitari del barri mostrant la seva riquesa intercultural i posant en valor el barri en la seva diversitat.

Altres línies de treball seran l’impuls del coneixement i visibilització de les memòries diverses interculturals existents al Raval, així com també, programes d’acompanyament, acollida i formació a mida de la mà de les associacions i comunitats per a fomentar el coneixement de llengües i competències bàsiques. Donar suport al Pla Ciutat Vella Intercultural impulsat des de districte de Ciutat Vella.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el-raval-murals-amb-dones-de-diferen_0.jpg