El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Intervenció i habilitació de les naus a Can Seixanta

Intervenció arquitectònica per millorar les condicions del conjunt del edifici patrimonial de casa fàbrica Can Seixanta i l’habilitació de les naus principals de planta baixa per al seu ús amb activitats de caire veïnal acordes amb els eixos marcats pel projecte: joves i memòria.

Aquesta actuació ha de permetre plantejar la ubicació a les naus de planta baixa els espais de l’Espai Juvenil Kn60 on, a més d’espais propis de casal de joves, es crearà una sala d’estudi i treball on desplegar projectes de caire cultural, pedagògic o d’innovació tecnològica. Així mateix es visibilitzarà el valor patrimonial del conjunt i dinamitzarà l’accés a aquest patrimoni.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/can_seixanta_04_0.jpg