El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impulsar programes d’innovació educativa per promoure la igualtat d’oportunitats

Introduir pràctiques artístiques dins el currículum escolar amb l’objectiu de reduir les desigualtats culturals, articulant educació formal, no formal i comunitària i tenint present aquelles iniciatives ja existents.

El programa Caixa d’eines és una oportunitat per impulsar programes artístics d’innovació educativa a partir de les relacions entre centres, entitats i equipaments culturals; potenciar transicions educatives a través de les arts; ampliar l’oferta d’extraescolars dins l’àmbit artístic i cultural per a fomentar competències bàsiques educatives, i donar suport al Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el_raval_ciutat_vella_35.jpg