El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impuls d’una línia de gènere, diversitats i espai públic

Nova línia d’actuacions que incloguin processos de disseny i accions de millora de l’espai públic amb mirada interseccional, utilitzant mètodes de detecció col·lectiva com les marxes exploratòries. Des d’aquesta proposta es fomentarien noves línies de treball comunitari a les diferents dinàmiques en l’ús del espais esportius i d’ús públic (la Pista Negra, Sant Rafael i Drassanes); s’explorarien noves zones per a la pràctica de esportiva a l’aire lliure, i s’aportarien propostes de millora sobre els entorns i itineraris escolars. Al mateix temps, aprofundir en l’abordatge i reducció de la desigualtat que afecta a les dones, especialment a les dones migrades i d'entorns vulnerables. Es treballarà per a la socialització de les cures i promoció d’espais de proximitat pel suport mutu i acompanyament, la formació per garantir una major equitat de gènere, la professionalització del sector de les cures (o altres sectors feminitzats) i l'acompanyament per millorar es condicions laborals del sector, per tal de lluitar contra la feminització de la pobresa.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/jardins-interior-dilla-de-candida-pe_0.jpg