El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Impuls de projectes de participació i autogestió juvenil

Aquesta actuació contempla desplegar projectes existents com Kn60lab o altres naus que contribueixin a construir una comunitat de joves diversa i dinàmica que esdevingui un teixit sòlid participatiu del barri. En el cas del projecte de dinamització Kn60lab, desplegat els darrers anys al centre de la Rambla del Raval, es redefineix a les noves circumstàncies projectant-se a mig termini com a espai juvenil a la planta baixa de la casa fàbrica Can Seixanta un cop habilitada. Aquesta línia de treball ha de ser una oportunitat per treballar amb les entitats juvenils i espais de treball del barri existents com la Taula Jove i complementar la seva oferta fent èmfasi en els joves no vinculats i en horaris de vespres i cap de setmana.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/can_seixanta_01_0.jpg