El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Enfortiment del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella

Suport en el desplegament d’aquesta iniciativa públic-comunitària en les seves diferents línies de treball: mancomunació de recursos per a la realització d’activitats, gestió de donacions, serveis de distribució i serveis complementaris a les activitats culturals i comunitàries del territori. El Banc de Recursos Mancomunats ha de continuar desplegant una important vessant ocupadora de joves del barri amb capacitacions i primeres experiències laborals en les diferents vessants laborals del Banc de Recursos (gestió infraestructura efímera, logística, control tècnic so i llums, regidoria d’actes, repartiment, etc.).

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/banc-de-recursos-mancomunats-1_0.jpg
  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/banc-de-recursos-mancomunats-2.jpg
  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/banc-de-recursos-mancomunats-3.jpg