El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la millora de la convivència a les comunitats de veïns i veïnes

Promoure la rehabilitació de finques amb una vulnerabilitat social i econòmica que es troben en situació de degradació o falta de manteniment. Aquesta millora haurà d’ajudar, entre d’altres, a resoldre problemes estructurals, de tancaments, de salubritat, d’accessibilitat o millorar l’eficiència energètica.

El programa preveu un acompanyament tècnic i social a les comunitats, per a promoure’n la rehabilitació a través d’una campanya de subvencions específica. També incorporarà mecanismes per evitar possibles efectes “gentrificadors” apostant per mantenir els preus del lloguer d’aquells habitatges rehabilitats.

S’estudiaran estratègies per ampliar l’oferta de la borsa d’habitatge social intentant fomentar la incorporació d’ habitatges buits.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poblesec_dron_18_0.jpg