El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure la participació dels infants, adolescents i joves a l’oferta d’activitats fora l’escola que ofereix el barri i ampliar-la en cas que sigui insuficient i/o no estigui equilibrada en la seva tipologia

Diversos estudis alerten de les desigualtats en l’accés a la formació no reglada que ofereixen les activitats extraescolars. Aquesta desigualtat pot ser deguda, principalment, a raons econòmiques, socioculturals, de conciliació familiar, entre d’altres.

Per altra banda, cal procurar que aquesta oferta d’activitats inclogui també diverses disciplines artístiques. Per arribar a aquest objectiu, el Poble-sec compta amb l’aliança de diverses entitats del territori que ja treballen en aquest sentit (les AFAs, el Consell de cultura popular i tradicional, i els serveis i equipaments de proximitat), incorporant i fent visible la diversitat cultural i d’origen i les expressions culturals que cada una d’elles genera.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poblesec_sants-montjuic_46_0.jpg