El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Potenciar la presència de les disciplines artístiques dins l’horari escolar amb la col·laboració dels diferents equipaments culturals de la muntanya de Montjuïc, els equipaments de proximitat i el teixit associatiu que té el barri en aquest àmbit

Introduir pràctiques artístiques dins el currículum escolar, amb l’objectiu de reduir les desigualtats culturals, articulant educació formal, no formal i comunitat, tenint present aquelles iniciatives ja existents amb la finalitat de crear sinergies de col·laboració i creixement. Es treballarà especialment per incorporar una mirada des de la diversitat cultural i d’origen, amb una clara voluntat de reconèixer-les i incorporar-les dins els mateixos projectes.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/merce-respira-un-nen-i-una-nena-pint_0.jpg