El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Incorporar perfils professionals complementaris en aquells centres educatius del Poble-sec on es consideri adient per tal de donar la mirada i el saber dels professionals de l’àmbit social

Amb aquest programa, iniciat com a pilot en la primera edició de Pla de Barris i que ara es consolida, dona un impuls a l’acció social dins l’escola i tot el que això comporta: apropar el centre de serveis socials a l’escola, l’atenció i prevenció de conflictes, educació en valors, la relació amb famílies, el lligam entre el dins i fora escola, i la connexió amb les iniciatives sorgides del propi barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poblesec_sants-montjuic_18_0.jpg