El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Incorporar la inclusió i el reconeixement de les diversitats (afectiva, sexual i de gènere, d’origen, cultural, religiosa i funcional) en tots els àmbits de la vida comunitària

Treballar perquè les diversitats estiguin present en els projectes que impulsa Pla de Barris des d’un bon inici i en totes les seves etapes.

Potenciar i visibilitzar la cultura popular i tradicional i ampliar-la en les cultures que aporten altres col·lectius d’origen divers.

Utilitzar les oportunitats que donen els projectes al voltant de la memòria popular, l’esport, l’alimentació, etc. per reconèixer i posar en valor el procés migratori de molts dels veïns i veïnes del Poble-sec i tot allò que aporta valor i riquesa a aquesta diversitat d’origen que contribueix a construir un barri més cohesionat i amb una identitat més diversa.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/dibujos-infantiles-de-personas-de-dif_0.jpg