El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Implementació del programa Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) de forma coordinada i cooperativa amb el programa comunitari ja existent

Atenció integral a les persones que s’han vist afectades per la crisi de la Covid-19, amb suport pràctic en la tramitació telemàtica d’ajudes o recursos, derivació als serveis que més s’adeqüin a la seves necessitats, l’acompanyament i la formació TIC i el suport emocional. El programa comptarà amb servei de mediació i traducció a qualsevol llengua necessària per apropar els recursos a tot el veïnat.

Aquesta proposta es pretén complementar i treballar de manera coordinada amb el Casal Comunitari -impulsat des d’Acció Comunitària- i amb les entitats que ja existeixen al barri per reforçar la gran demanda existent.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/treballador-de-correus-preparant-els_0.jpg