El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Dinamització de locals buits

Promoció de l’activitat econòmica diversa i de proximitat.

Desenvolupar un programa de dinamització de locals buits amb l’objectiu de reforçar el teixit comercial i productiu de petita escala del barri. Si s’escau, prèviament caldrà realitzar un diagnòstic dels locals buits en planta baixa del barri i, posteriorment, prioritzar en quins carrers concrets.

Es treballarà en el marc de l’estratègia de ciutat, tenint en compte el programa de Baixos de Protecció Oficial (BPO), per potenciar els locals públics, així com les diferents possibilitats de dinamització dels locals de titularitat privada.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/poblesec_sants-montjuic_38-1_0.jpg