El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport a entitats i AFAS al Raval Sud / Gòtic Sud

Un dels objectius del Pla de barris és l’enfortiment del teixit associatiu. Per aquest motiu, a través de la col·laboració entre Foment de Ciutat, el Departament d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes i Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions, s’ha creat un programa de suport i acompanyament integral a les associacions per a la millora del seu funcionament i l’impacte de la seva acció col·lectiva.

Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat i dissenyat conjuntament amb les entitats a partir del coneixement acurat de les seves necessitats, tenint en compte la realitat del moment i les seves capacitats i els seus recursos.

Durant aquests anys s’ha acompanyat 31 entitats en aquest programa.

Aplicació concreta al Raval Sud i Gòtic Sud
En concret al Raval sud i Gòtic Sud s’ha acompanyat en diferents moments per a la seva constitució o enfortiment a entitats com Go Acció Cultural, l’Associació de Dones de Bangladesh de Catalunya o AACC Associació de Veïns i Comerciant de carrer Escudellers. S’ha realitzat també un curs de 9 hores sobre “captació de fons” amb una participació de 18 entitats i una formació sobre “gestió de projectes” per a les AMPES i AFAS dels centres educatius de l’àmbit.