El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Transformació del Local Social Raimon Caselles

L’objectiu d’aquesta acció és reforçar la xarxa comunitària de Can Baró amb la transformació del Local Social Raimon Caselles. Aquesta acció cal emmarcar-la dins un programa global de desenvolupament de l’acció comunitària a Can Baró que articula els seus tres espais comunitaris de referència: el Casal de Barri El Pirineu, el Local Social Raimon Caselles i les pistes esportives. El desplegament d’aquesta acció consisteix tant en la transformació del projecte comunitari del local, plantejant un nou programa de dinamització, com en l’arranjament dels espais interiors del casal, a fi i efecte d’acollir amb millors condicions les activitats comunitàries que s’hi desenvolupin, així com obrir aquest espai a altres iniciatives i a nou públic.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/raimoncasellas_0.png