El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure l’accés a estudis universitaris o superiors entre la població del Carmel

L’objectiu d’aquesta acció és revertir les desigualtats existents en relació amb l’accés als estudis no obligatoris de grau superior o universitari entre la població d’aquests barris, incidint en aquelles barreres (ja sigui per motius econòmics, d’expectativa educativa o d’imaginari familiar o col·lectiu) que limiten la promoció cap als estudis no obligatoris. Per aquest motiu, es proposa dur a terme accions que acompanyin els i les joves en les transicions educatives, facilitant la informació i l’acompanyament necessari perquè arribin tan lluny com cada jove vulgui, sense tenir en compte la situació sociofamiliar que visqui.

Un dels projectes a desenvolupar serà el projecte Prometeus, que acompanya els i les joves des de la tria dels estudis superiors, quan encara estan als instituts, fins a la finalització d’aquests a les universitats.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/biblioteca-del-rector-gabriel-ferrate_0.jpg