El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure la dinamització de les places del Carmel i Can Baró

La finalitat d’aquesta acció és treballar la cohesió i la convivència a Can Baró i el Carmel, mitjançant accions que permetin una dinamització de l’espai públic amb activitats adreçades a diversos col·lectius i que facilitin la millora dels usos d’aquests espais. L’acció es proposa identificar els espais que pateixen problemes de convivència o d’usos no desitjats de l’espai públic i programar activitats de caràcter lúdic, familiar, cultural o altres que permetin recuperar aquests espais i reforcin la cohesió i la convivència als barris.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/el_carmel_horta-guinardo_56_0.jpg