El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Preservar la memòria històrica dels barris del Carmel i Can Baró

L’objectiu de l’acció és treballar la identitat, la cohesió i la convivència a Can Baró i el Carmel, mitjançant projectes que promoguin la recuperació de la seva memòria popular. Aquests barris tenen una història compartida al voltant del seu desenvolupament urbanístic, social i comunitari sobre el qual es poden impulsar projectes memorials. Aquesta acció suposarà assolir dues fites: la definició dels àmbits sobre els quals desenvolupar projectes de memòria, de la mà de la Taula de Memòria Històrica del Districte d’Horta-Guinardó, i elaborar projectes de memòria coproduïts amb el veïnat del Carmel i Can Baró que es relacionin amb els eixos d’identitat, cohesió, convivència i tolerància.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/can_baro_dron_20_0.jpg