El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Habita Carmel: millora de l’estat dels habitatges del barri

L’Ajuntament de Barcelona, a través del Pla de Barris, posa en marxa el programa Habita Carmel, amb l’objectiu de millorar l’estat dels habitatges del barri. El programa ha de servir per solucionar deficiències interiors dels habitatges, com poden ser humitats o manca de ventilació, així com per dotar-lo de nous elements que millorin la seva habitabilitat i confort.

Com funciona?

  1. L’Ajuntament selecciona aquells habitatges amb més necessitats de millores.
  2. Un equip tècnic visita els habitatges i valora quines són les possibles intervencions a realitzar.
  3. D’acord amb la propietat, es realitza la reforma de l’habitatge. Aquestes obres gaudiran d’una subvenció del 75% del seu import total. Quan la situació econòmica de la propietat ho requereixi, la subvenció podrà arribar al 100%.

Qui podrà acollir-se?

Les primeres finques sobre les que es pretén desplegar el programa seran aquelles amb més necessitats, segons els estudis de l’estat dels habitatges realitzats prèviament. Alhora, serà necessari que compleixin els següents requisits:

  • Habitatges habituals i permanents.
  • Habitatges de lloguer quan s'adeqüin als preus del lloguer índex (AHC) i s’ampliï temporalitat  (5anys).
  • Habitatges buits quan s’incorporin a la borsa o es transformin en habitatge habitual i permanent.

El programa donarà suport en la regularització de situacions “anòmales”, com casos sense contracte de lloguer, amb ocupació de familiars, acceptació d’herències. Un cop es regularitzin podran optar, si compleixen els requisits, a vincular-se al programa.

Per a les sol·licituds de propietaris que no compleixin els requisits, el mateix programa acompanyarà en la difusió d’altres subvencions o ajudes destinades a la millora de l’habitatge.

Què es podrà subvencionar?

  • Totes les actuacions que impliquin l’obtenció positiva de la cèdula d’habitabilitat (obertures de finestres, millora de la ventilació, adequació dels m2 mínims).
  • Actuacions puntuals que s’hagin de realitzar en els elements comuns de l’edifici, que afectin a la part de l’habitatge en qüestió (humitat, baixants comunitaris, actuació puntual a la façana, amb acord de la CP)

Com puc contactar amb el programa?

Pots posar-te en contacte amb els gestors del programa trucant al telèfon 932 562 085 o dirigint una petició al correu electrònic infoplarehabilitacio@bcn.cat

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/rambla-del-carmel-amb-carrer-dels-agu_1_0.jpg