El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Dispositiu d’orientació laboral

L’objectiu és incidir en el mercat de treball per generar més ofertes i més oportunitats entre la població d’aquests barris, mitjançant l’acompanyament a determinats col·lectius. Es tracta d’equips d’ocupació de proximitat al Carmel i a Can Baró que fan la tasca de “tutors ocupacionals” i ofereixen una atenció integral a les persones que es troben en situació d’atur o precarietat laboral. Ofereixen assessorament laboral i formatiu, derivació a recursos, seguiment personalitzat, tallers de recerca de feina i de competències transversals, facilitació d’accés als recursos i prospecció d’empreses per oferir ofertes laborals a les persones ateses. També ofereixen acompanyament i assessorament a les persones que vulguin emprendre un projecte.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/parada-dentrega-a-domicili-gestionad_0.jpg