El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport al projecte Vozes al Bon Pastor

VOZES és una escola de vida per gairebé 420 nens i adolescents al districtes de Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí i Besòs. Amb 11 anys d’existència a Barcelona, VOZES és un projecte social que treballa per la integració i la cohesió de nens i joves amb risc d’exclusió social mitjançant la formació musical. Ofereix accés a la formació musical i als instruments de forma gratuïta als nens a partir de tres anys, i sense límit d’edat mitjançant 13 espais públics entre ells escoles, instituts, centres cívics, espais joves.

Per al cas del Bon Pastor, Vozes està implantat com a activitat extraescolar un cop per setmana. La seva activitat es duu a terme a l'Institut Escola El Til·ler i la majoria d'infants participants procedeixen d'aquest centre. Des del Pla de Barris s'ofereix un suport econòmic a la realització d'aquesta extraescolar.