El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Suport al Bon Viver de les Arts: cultura popular des del barri

El Bon Viver de les Arts als barris de Baró de Viver i Bon Pastor és impulsat enguany per unes 30 entitats, associacions, persones, i serveis municipals que s'han posat d’acord per fer-ho.

El projecte que va començar el 2011 pretenia esdevenir una activitat coordinada i promoguda per entitats de barri, amb el suport del Pla de Barris i dels Serveis tècnics municipals del Districte de St. Andreu, que promogués la visibilitat de la gran varietat d'activitats culturals i de lleure que s’estan fent als dos barris.

La idea força del Bon Viver d’Arts és que la cultura popular sorgida de la creativitat i de la feina quotidiana de les associacions i entitats, de les persones individuals i en col·laboració, de la feina en xarxa i relacional..., ha de tenir un espai molt visible en la programació d’activitats anual, ha de tenir unes dates en el calendari  d’esdeveniments d’ambdós barris, i ha de ser valorada com el que és, una creació de cultura, de coneixements, i d’imaginació constants.

Ja des de bon principi es van concretar aquests objectius generals:

  • Fomentar l'associacionismei potenciar la cooperació i el treball en xarxa sobretot entre associacions d’ambdós barris.
  • Implicar tot tipus de persones de procedències i condicions diverses.
  • Reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença als barris.
  • Promoure la creació i consolidació d’un grup promotor del projecte.
  • Que el projecte arrelés a cada barri i es pogués projectar en el futur.
  • Visibilitzar la feina de totes les entitats i col·lectius en el marc d’una jornada pública, arribant a tota la població de la zona, i més enllà a  la resta de Barcelona, i poblacions properes.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/BON%20VIVER%20DE%20LES%20ARTS_0.png