El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte "Temps de dona"

Aquest ha estat un projecte al barri de Baró de Viver que ha comptat amb diferents edicions, cadascuna amb les seves pròpies característiques. El seu objectiu fonamental ha estat apoderar les dones de Baró de Viver en les múltiples esferes de la seva vida, des d’un punt de vista personal, també d’habilitats –s’han fet dues edicions de la Biciescola, aprenentatge d’anar en bicicleta amb la implicació de Sinèrgics, la Fundació Apip-Acam i el BACC–, així com d’altres aspectes que s’estan treballant des del gener del 2019 amb la creació d’un grup estable i regular de dones que es reuneixen setmanalment al centre cívic de Baró de Viver i formulen la seva pròpia agenda, fixant els temes que volen tractar en funció dels seus interessos compartits.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/7_6%20TEMPS%20DE%20DONA_0.jpg