El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte “Compartint coneixences”

El projecte “Compartint coneixences” neix del treball realitzat per la Xarxa d’Infància, Adolescència i Joventut de Bon Pastor. En aquesta xarxa comunitària es va detectar la necessitat de treballar amb la franja d’infants de 0-4 com una mesura preventiva. El projecte consisteix a oferir a les famílies participants un espai on compartir estones de joc, tertúlia i reflexió, junt als seus infants i també amb altres famílies, acompanyades sempre de tres professionals. L’objectiu principal del projecte és afavorir models de criança respectuosa en espais lúdics que permetin el bon desenvolupament dels menors, en benefici de la resta de la família i comunitat.

És un programa orientat al nucli familiar, partint de la competència educativa de les mares i els pares, que permeti fer lligams, coordinar-se i organitzar-se amb altres famílies del territori.

Es du a terme al centre cívic del Bon Pastor, dins la sala d’Espai Familiar. A cada edició participen una dotzena de famílies i un nombre superior d’infants; algunes d’aquestes famílies han estat derivades per Serveis Socials.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/COMPARTIM%20CONEIXENCES_0.JPG