El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Projecte BuenPasTube: un projecte participatiu i comunitari al Bon Pastor

El projecte “BuenPasTube” neix des de la Xarxa Jove del Bon Pastor com la proposta de crear un projecte participatiu i comunitari en el barri. Atén la intenció d'oferir als joves la possibilitat de crear i participar en un espai comunitari basat en la creació de material audiovisual, lúdic i reivindicatiu amb beneficis per al barri i per a les persones que hi resideixen, donant la possibilitat de visibilitzar aspectes positius i de compartir experiències.

El projecte pretén oferir la possibilitat d'amplificar i compartir coneixements del propi barri, d’esdevenir una plataforma de denúncia constructiva, projectar la realitat del barri més enllà dels seus límits físics i fomentar l'intercanvi de coneixements i/o recursos a partir de la prèvia edició i posterior publicació de vídeos a la plataforma digital Youtube en diferents categories.

“BuenPasTube” parteix de la base de l'equip educatiu juntament amb els i les joves del barri. Un dels objectius a treballar serà la cohesió del grup participant mitjançant el treball en equip per un objectiu comú. L'esforç que presenta el correcte manteniment d'un canal de Youtube portarà a poder treballar aspectes com la flexibilitat, la dedicació i la constància, com a punts clau per a la consecució d'objectius en diferents àmbits vitals, com pot ser l'acadèmic o el laboral.

Atès que l'autonomia i la inserció social i laboral dels joves són part de les intencionalitats del treball amb aquests, el projecte “BuenPasTube” seria una eina amb la qual obtindrien coneixements sobre informàtica, producció, edició de vídeo i els brindaria la possibilitat d'explorar un àmbit laboral poc conegut.

D'altra banda, el projecte pretén treballar la cooperació entre els seus participants. A causa de l'alta exigència i inversió d'hores que comporta el canal de Youtube, s'exposa la possibilitat d'exercir torns per al seu manteniment, sempre que es compleixin la fites proposades pels i les joves, i davant la poca vinculació amb la comunitat de la ciutat, la proposta de projecte ofereix la possibilitat d’apropar els joves a la vida participativa i associativa del Bon Pastor.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/BUENPASTUBE_0.jpg