El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Joc de llibres: projectes de comprensió lectora als barris

Des de la Biblioteca Bon Pastor s'ha detectat un greu problema d’analfabetisme funcional amb els infants i joves del barri. És per aquest motiu que en els darrers anys s'han invertit grans esforços en pal·liar aquesta situació; entenent aquest com un problema social, molt més enllà del foment lector, en el que infants i joves augmenten exponencialment el seu risc d’exclusió i situació de vulnerabilitat al no ser capaços d’utilitzar de manera adient les eines comunicatives. Per aquest motiu també es troba imprescindible treballar conjuntament amb centres educatius, serveis socials i tots els agents que d’una o d’una altra manera treballin amb aquests col·lectius. Aquesta és una proposta de creació i ampliació de projectes de comprensió i foment lector als barris del Bon Pastor i Baró de Viver per tractar de millorar aquesta realitat.

El Joc de llibres és un projecte de promoció lectora que cerca apropar als infants dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver la descoberta lectora, la millora en les habilitats d’escriptura així com la cohesió social entre infants. Cada grup realitzarà un total de 6 tallers amb una temàtica de descoberta lectora cada sessió; tots els infants establiran comunicació, mitjançant correspondència, amb un altre nen/a d’una altre escola/grup i a la trobada final es podran conèixer entre ells.

Objectius

  • Fomentar la descoberta lectora a partir d’activitats de caràcter cultural i educatives, basades en la participació, el joc i la creació.
  • Possibilitar la trobada entre infants del mateix territori per tal de millorar la convivència.
  • Donar a conèixer la Biblioteca Pública com a espai d’oci educatiu al servei dels infants fora de l’horari lectiu.
  • Millorar les habilitats de lectoescriptura dels participants.

Destinataris

  • Escola Bon Pastor, 4rt de primària (dues línies).
  • Escola Bernat de Boïl, grup 3r i 4rt primària.
  • Escola Baró de Viver, 3r primària.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/Biblioteca%20del%20Bon%20Pastor_0.JPG