El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Comunitats diverses, interculturalitat i convivència

Un dels aspectes que s’ha treballat per potenciar la cohesió social dels barris ha estat la mirada intercultural en diferents projectes. A partir de la creació del Servei d’Interculturalitat del Districte de Sant Andreu, amb el suport del PdB s’han desplegat una sèrie d’actuacions com les formacions en aquesta matèria, les classes d’àrab per a l’alumnat de l’IE El Til·ler i l’escola nova per a persones nouvingudes i d’origen divers al centre cívic de Baró de Viver, entre d’altres.

En la línia de treballar aquesta perspectiva intercultural amb les entitats dels barris, s’ha donat suport a la idea de contribuir a la gitanització de la ciutat de Barcelona, valorant tot allò que aquesta comunitat aporta al conjunt de la societat. En aquest sentit, s’ha contribuït al projecte “Bon Pastor, Transforma’t” de formació d’agents de mediació de la comunitat gitana, amb una coordinació constant i un acompanyament quan ha estat necessari.