El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Programa de suport a la rehabilitació de finques

Aquesta acció pretén atendre les necessitats de rehabilitació del parc d’habitatges del Besòs i el Maresme. En aquest mandat, la problemàtica concreta de la conservació de l’habitatge s’aborda conjuntament amb el Programa de regeneració urbana pilotat per l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU). El Pla de Barris, a través del Programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat, es centrarà únicament en el barri del Maresme, mentre que el Programa de regeneració urbana posarà l’atenció en tot l’àmbit del sud-oest del Besòs.

El Programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat busca, a través de mesures extraordinàries, superar les barreres que dificulten els processos de rehabilitació i manteniment dels habitatges, vinculades sobretot a la complexitat social i econòmica de les finques. Amb un acompanyament tècnic i social i a través d’unes subvencions específiques, el programa intenta revertir la degradació d’aquests edificis.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/finques_12.png