El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Obres de millora de l’Escola Prim

Per contribuir a l’oferta d’una educació de qualitat es vol incidir també en els aspectes infraestructurals dels centres educatius, els quals poden permetre també una ampliació i diversificació dels seus usos. Per això, es pretén planificar i executar, conjuntament amb el CEB, obres de millora a l’Escola Prim. Per tal d’impulsar aquesta proposta s’implicaran d’una manera activa tant els membres de l’equip docent del centre com la comunitat educativa usuària, tot plantejant projectes de transformació que recullin les necessitats de tots els col·lectius implicats. Així mateix, durant l’elaboració del projecte de transformació prendran especial rellevància la perspectiva de gènere i la introducció d’elements d’eficiència i producció energètica i sostenibilitat.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/escolaprim_0.png