El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Fomentar la continuïtat dels estudis i l’accés als estudis superiors

A fi de combatre l’abandonament escolar i facilitar l’accés als estudis superiors, es vol donar continuïtat o activar diferents programes i accions per als adolescents i joves del barri. D’una banda, es fomentarà la continuïtat dels estudis entre l’educació obligatòria i postobligatòria, és a dir, en el trànsit des de 4t d’ESO fins al batxillerat o cicles formatius. D’altra banda, s’apostarà per la continuïtat i consolidació del projecte Prometeus a l’Institut Barri Besòs, que consisteix en l’acompanyament i tutorització a joves en l’accés i desenvolupament dels estudis universitaris, de manera que puguin superar determinades barreres econòmiques, lingüístiques, d’expectatives educatives i d’imaginari familiar. En definitiva, es donarà suport a projectes adreçats a promoure i reprendre l’interès pels estudis i que contribueixin a eliminar els obstacles per al seu desenvolupament.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/prometeus_0.png