El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Fomentar el Mercat Municipal i el comerç de proximitat

El mercat del Besòs és un punt important a nivell comercial, però requereix una modernització i millora de l’accessibilitat en relació amb l’entorn per tal de potenciar la seva capacitat comercial. En l’anterior edició del Pla de Barris es va dur a terme una reordenació comercial i la remodelació de l’interior amb l’activació de nous magatzems (fases I i II de la reforma). En aquesta edició es finalitzarà la rehabilitació del mercat amb la implementació de la fase III, que correspon a la remodelació de la façana i els accessos. El mercat també constituirà un epicentre per generar dinàmiques i projectes al voltant de l’alimentació sana i sostenible.

Partint del Mercat Municipal com a pilar del teixit comercial del barri, també es desplegaran iniciatives que promoguin la resta del petit comerç i l’activitat comercial. Es donarà suport a les iniciatives d’economia social del territori, tot desplegant els programes de la mà de les entitats comercials i els eixos comercials existents.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/mercat_4.png