El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Estudiar i promoure una xarxa de refugis climàtics

Aquesta proposta s’emmarca en la resposta a la crisi climàtica que en un futur proper pot tenir greus conseqüències sobre la població a escala urbana. La finalitat és promoure la creació d’espais que actuïn com a refugis climàtics en situacions climatològiques adverses, posant l’accent en els col·lectius més vulnerables als efectes dels episodis d’altes temperatures, com ara infants, gent gran o persones amb problemes de salut. Per això, caldrà estudiar i promoure una xarxa d’espais (ja sigui a l’espai públic o en un equipament municipal climatitzat) que garanteixi a tot el veïnat l’accés a llocs climàticament confortables.