El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Engegar o reforçar projectes adreçats a millorar la salut emocional de les persones

La crisi sociosanitària ha provocat importants problemes de salut emocional a moltes persones, especialment a aquelles en situació de major vulnerabilitat o de soledat no volguda, i en alguns casos ha aguditzat els problemes de salut mental ja existents. Per això s’ha fet palesa la necessitat d’engegar o reforçar projectes adreçats a preservar i millorar el benestar emocional de la població des d’una perspectiva comunitària al territori.

En aquest sentit, el Pla de Barris vol consolidar o reforçar projectes com ara Xarxa sense gravetat (tallers culturals i propostes de lleure per a persones amb patiment emocional) o el grup de suport emocional vinculat a la XARSE, així com treballar conjuntament amb altres agents del territori (especialment la Taula de Salut) per ampliar els recursos existents. Les activitats de caire cultural o esportiu, entre d’altres, poden contribuir a fomentar les relacions comunitàries, combatre la soledat de les persones que no disposen d’una xarxa de relacions (no només la gent gran) i millorar la salut emocional en general.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/salutemocional_4.png