El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Donar impuls a les iniciatives de lleure educatiu i a les activitats extraescolars

Per ampliar les oportunitats d’un lleure comunitari i de qualitat per als infants i joves del Besòs i el Maresme, independentment del seu nivell socioeconòmic, origen i gènere, el Pla de Barris implementarà o reforçarà programes adreçats a diferents franges d’edat. Programes com Baobab (impulsat conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, i que ofereix també oportunitats formatives als joves) o Temps de joc (que fomenta l’accés a una pràctica esportiva de qualitat i generadora de valors) seguiran presents al barri.

A més, s’ampliarà i activarà l’oferta d’activitats extraescolars per garantir-ne la diversitat en la tipologia i l’accés. Per aquest motiu, es treballarà per oferir activitats dins els àmbits del reforç escolar, les disciplines artístiques, la promoció científica i la promoció esportiva, promovent activitats inclusives i amb un enfocament de gènere i d’interculturalitat. Per coordinar la implementació de les activitats més adients es treballarà conjuntament amb centres educatius, AFAs, la xarxa d’equipaments i serveis de proximitat, i els equipaments de ciutat de l’àmbit cientificouniversitari que hi ha al territori.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/extraescolars_4.png