El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Dinamització cultural de l’espai públic i promoció del civisme i l’orgull de barri

Amb l’objectiu de treballar la cohesió i la convivència al barri, es duran a terme diferents accions adreçades, d’una banda, a la dinamització cultural de l’espai públic, i de l’altra, a la posada en valor de la història i la diversitat cultural. Així doncs, les accions de dinamització de l’espai públic inclouran activitats dirigides a diversos col·lectius i que facilitin la millora dels usos d’aquests espais, en el marc de programes com ara Estiu al barri, Caps de setmana al barri o altres projectes esportius i culturals d’arrel comunitària.

Aquests esdeveniments culturals es treballaran conjuntament amb la resta d’actors que treballen en l’àmbit de la cultura i l’educació al Besòs i el Maresme. L’orgull de barri, per la seva banda, es treballarà mitjançant activitats de caràcter històric, cultural o d’altres tipus que promoguin la identitat del barri en la seva diversitat i en el context de la franja Besòs, amb iniciatives com ara itineraris a peu o projectes d’art urbà que reivindiquin la memòria del Besòs i el Maresme.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/estiualbarri_0.png