El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Consolidar el programa esportiu de la Besonense a les noves instal·lacions

L’anterior edició del Pla de Barris va posar en marxa un programa esportiu adreçat a infants i joves que estan en risc d’exclusió social, inicialment ubicat a l’antiga pista de Francesc Abad - La Besonense i posteriorment traslladat a la pista poliesportiva Joan Pujades, mentre s’executen les obres de la nova Besonense. Aquest programa ha permès l’adequació i dinamització de les pistes i la incorporació d’un educador social que treballa amb els infants i joves. En aquesta edició del Pla de Barris es contribuirà a l’adequació dels baixos del nou equipament del solar de Lluís Borrassà, per a la dinamització d’una Besonense renovada i dotada d’un projecte esportiu amb mirada intercultural, inclusiva i de gènere; s’utilitzarà l’esport com a eina social per a promoure la cohesió i l’oci saludable dels infants i joves.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/besonense_0.png