El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Cinema Pere IV

Des del Pla de Barris es contribuirà a la construcció d’un nou equipament del Cinema Pere IV, que cobrirà una clara necessitat d’espais per a diversos serveis i recursos del barri. Aquest nou equipament passarà a acollir, entre d’altres, la biblioteca del Besòs i el Maresme, que actualment es troba al Centre Cívic, així com una nova sala polivalent. El futur trasllat de la biblioteca brinda l’oportunitat de repensar els espais que s’alliberaran al Centre Cívic. En aquest sentit, des del Pla de Barris s’aportarà una nova planificació funcional del Centre Cívic, de manera que els futurs espais disponibles es puguin destinar a usos comunitaris.

Donada la previsió de terminis en la construcció del Cinema Pere IV, a curt termini s’estudiarà la disponibilitat d’espais al barri i la possibilitat de transformació temporal per a usos comunitaris.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/pereiv_0.png