El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Promoure programes i accions que fomentin la continuïtat dels estudis i garanteixin l’accés als estudis post-obligatoris

Entre altres, comptar amb la continuïtat del programa Prometeus a l’IES Picasso i desenvolupar altres accions per combatre el fracàs escolar, l’abandonament dels estudis i per fomentar la motivació per la continuïtat dels estudis. En aquesta línia, es proposa un programa formatiu en monitoratge de lleure i/o esportiu, com una forma de promoure i reprendre l'interès pels estudis, incorporant una experiència laboral amb retorn social, a través de la xarxa de serveis de lleure o esportius del territori.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/un-assistent-al-dialeg-capitalisme-d_0.jpg