El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Perfils psicosocials a les escoles

Mantenir els equips de professionals de l’àmbit psicosocial que treballen als centres educatius de primària adaptant, d’acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i les direccions dels centres, els perfils proposats a la realitat i les necessitats de cada escola i l’institut.

Aquestes figures amb perfils psicosocials ajuden en la detecció de risc en els infants, apropen el centre de serveis socials a l’escola i a les famílies, promouen accions encaminades a la convivència, al respecte dins les aules, així com altres reflexions al voltant del valors i de la justícia social, fan de pont entre família i escola i són connexió amb les iniciatives sorgides del propi barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/zona_nord_nou_barris_17_0.jpg