El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millorar i ampliar l’oferta d’activitats extraescolars

Donar continuïtat i aprofundir en la feina feta per tal de contribuir a l’ampliació de l’oferta d’activitats extraescolars especialment en matèria de reforç educatiu de competències bàsiques, en matèria esportiva i diferents disciplines artístiques, a través de la col·laboració entre les AFAs i la xarxa d’equipaments i serveis de proximitat (casals, centre cívic, Ateneu de Fabricació, casals infantils, Centre Obert de Torre Baró, biblioteca, etc.). Així mateix, es proposa aprofitar també les instal·lacions esportives de l’espai públic.

S’haurà de posar especial atenció en la reducció d’aquells impediments que frenen l’accés dels infants i adolescents a aquestes activitats, ja sigui per raons econòmiques, d’accés a la informació o de conciliació familiar.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nens-jugant-en-un-casal-destiu_0.jpg