El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Millora de la connectivitat

S'ha millorat la connectivitat entre el barri de Sant Genís dels Agudells i el de Montbau (on hi ha la Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró) a través de l’obertura del carrer de Nínive, fet que evita haver de fer un recorregut de forts pendents per anar d’un punt a l’altre. 

També s’aprofita el Pla de Barris per reurbanitzar el carrer d’Olvan ampliant-ne les voreres i soterrant els serveis amb la voluntat de millorar la mobilitat a peu. Es preveu que les obres acabin el juny de 2019.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/connectivitat_teixonera.jpg