El pla dels barris de Barcelona

Esteu aquí

Incorporació dels Perfils psicosocials a les escoles

Consolidar els equips de professionals de l’àmbit psicosocial que treballen als centres educatius des de la primera edició de Pla de Barris i incorporar aquesta figura a altres centres que s’incorporen en aquesta edició. Aquestes figures amb perfils psicosocials ajuden en la detecció de risc en els infants, apropen el centre de serveis socials a l’escola i a les famílies, promouen accions encaminades a la convivència, al respecte dins les aules, així com altres reflexions al voltant del valors i de la justícia social, fan de pont entre família i escola i són connexió amb les iniciatives sorgides del propi barri.

 

  • https://www.pladebarris.barcelona/sites/default/files/nousperfils_2.png